Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Πολιτική”) ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών από την ypyp.gr, Inc. και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (συλλογικά “ypyp.gr”) στο ypyp.gr και μέσω κινητών ιστοτόπων ή κοινωνικών μέσων “Ιστοσελίδα”) καθώς και σε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων μερών που ενδέχεται να είναι προσβάσιμοι μέσω υπερσυνδέσμων σε αυτόν τον Ιστότοπο, οι οποίοι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου που σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε. Η σύνδεση με έναν ιστότοπο τρίτου μέρους δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που περιλαμβάνεται σε ιστότοπο τρίτου μέρους.

Αυτή η Πολιτική εξηγεί πώς ο ypyp.gr συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του ypyp.gr ή άλλα άτομα που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα. Το Ypyp.gr διαθέτει επίσης μια ξεχωριστή ανακοίνωση περί πρακτικών ιδιωτικού απορρήτου, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία των μελών μας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες διατίθενται στην ενότητα “Ανακοίνωση πρακτικών ιδιωτικού απορρήτου”. Ούτε η ειδοποίηση περί πρακτικών ιδιωτικού απορρήτου ούτε η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν για προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους υπαλλήλους του ypyp.gr.

Ειδοποίηση πρακτικών ιδιωτικού απορρήτου

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως η περιήγηση ή η αλληλεπίδραση, υποδηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους της τρέχουσας Πολιτικής μας όπως δημοσιεύτηκε εδώ. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Το Ypyp.gr μπορεί να ενημερώνει ή να τροποποιεί αυτή την Πολιτική κατά διαστήματα, κατά την κρίση μας, δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση σε αυτόν τον Ιστότοπο, με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης να αναφέρεται στην κορυφή. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε συχνά αυτόν τον τομέα για να είστε ενήμεροι επειδή η συνεχής χρήση των ιστοτόπων μας μετά την αποστολή των αλλαγών σε αυτούς τους όρους συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.